ประมวลภาพ
คณะครูเข้ารับการอบรม
เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู
ทำอย่างไรให้เป็นมากกว่าสถาน
ประกอบการรับเลี้ยงเด็ก
วันที่ 10 กรกฎาคม 2552
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (คลิกภาพ)
พัฒนาเด็กด้วยนิทานและหนังสือ
วันที่ 12 กรกฎาคม 2552
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ิ์ (คลิกภาพ)
เคล็ดลับวัยคิดส์: อารมณ์ดีด้วยหัตถศิลป์
วันที่ 25 กรกฎาคม 2552
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (คลิกภาพ)
ประมวลภาพ
การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ
ประจำเดือนมกราคม
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ฝ่ายวิชาการ
ครั้งที่ 11 ภาคเรียนที่2/52
(ประมวลภาพ)
กิจกรรมวันปีใหม่
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๒
(รับชมภาพ)

ประชุมผู้ปกครองประจำเดือนธันวาคม
(คลิก)

สาธารณสุข 21 ได้ทำการหยอดวัคซีณ
ป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒
(ภาพประกอบ)
กิจกรรมลูกเสืออนุบาล ครั้งที่ ๓
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
 
อัลบั้มภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง
 
ลูกเสืออนุบาล ครั้งที่3 (18 พ.ย. 52) (เข้าชม 617 ครั้ง)

ลูกเสืออนุบาล ครั้งที่3 (18 พ.ย. 52)

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัยพีระยานาวิน ศูนย์ธาตุทอง
เลขที่ 1325 วัดธาตุทอง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์:0-2714-4371-3
โทรสาร:0-2714-4375 Email : piraya_thatthong@hotmail.com